Model series 406

Model series 406
  • Title
    Model series 406
  • Caption
    Swedish. Advertisement Unimog Försäljnings B: "Ammoniakgödsling med Unimog är mer ekonomiskt än andra förfaringssätt."; subject: Unimog, model series 406 for operations in agriculture, for Sweden, showing a vehicle for spreading ammonia fertiliser; 1967
  • Pages
    1
  • Topics
Loading